نگاهی به تاریخچه اینستاگرام: چرا اینستاگرام موفق شد؟

من یادم نمیاید که قبل از اینستاگرام عکس های غذاها و خوراکی های خوشمزه مان را روی بنر چاپ می کردیم یا خانه به خانه زنگ می زدیم و نشان می دادیم. اما می دانم که بنی بشر از زمان ذغال کشیدن روی دیواره غار کاسکو به ثبت و انتشار تصاویر زندگی اش علاقه داشته …