۸ استراتژی موثر برای مدیریت زمان در دیجیتال مارکتینگ!

تقریبا هرکسی در هر موقعیت شغلی، اگر ساعت برنارد نداشته باشد به تکنیک های مدیریت زمان نیاز پیدا می کند. در حوزه دیجیتال مارکتینگ که همه چیز وابسته به زمان است و تصمیمات مهم مخاطبان به دقیقه ها و ثانیه ها وابسته است، این تکنیک ها ضروری تر می شوند. حالا اگر پروژه ها بیش …