4 نکته مهم که قبل از طراحی سایت باید بدانید!

چه چیزهای را باید قبل از طراحی سایت بدانیم؟! بیاید با این موضوع روبه رو بشویم، خیلی از ما دوست داریم که چیزی از خودمان داشته باشیم. یک پلتفرم، یک برند، یا یک هدف خیرخواهانه. مهم نیست که می خواهید چه چیزی داشته باشید، شما به فضای آنلاین نیاز دارید. خیلی از کسانی که طراحی …