آیا طراحی UI را میتوان با فتوشاپ انجام داد؟

به عنوان یک طراح رابط کاربری (UI)، وظیفه شما طراحی و ایجاد یک رابط بهینه بین یک کاربر و یک محصول است. مواردی مانند چیدمان یک وبسایت یا اپلیکیشین، موقعیت نمادها، رنگ ها، شکل ها، اندازه ها، نوارهای پیمایش و عناصر ناوبری، همه توسط یک طراح رابط کاربری (UI) تصمیم گیری و اجرا می شوند. …