تفاوت طراحی ui و طراحی گرافیک به زبان ساده

تفاوت بین طراح گرافیک، طراح UX و طراح UI چیست؟ واژه “طراحی” معمولاً ما را به فکر طراحی گرافیک می اندازد. اما واقعیت این است که امروزه با گسترش مشاغل و تنوع و پیچیدگی آن ها، کلمات گاهی گیج کنند هستند. با تکامل فناوری، صنعت رسانه نیز از رسانه های چاپی به وب، موبایل و …