راهنمای قدم به قدم برای طراحی مجدد یا همون ری دیزاین!

چک لیستی از کارهایی که باید در زمان ری دیزاین انجام بدهید. فرایند های که در این مقاله به تشریحش می پردازیم مربوط به ری دیزاین (طراحی سایت یا محصول مجدد) در هر زمینه ای است – از یک ویژگی  تا تغییر سطع نمایش کامل یک برنامه. این توصیه ها به شما کمک خواهند کرد …