استفاده از نقشه ذهنی برای طراحی UX!?

می دانستید برای شروع طراحی UX به نقشه ذهنی نیاز دارید؟ اگر مشتاق این هستید ک بفهمید چه زمانی از روش های طراحی استفاد کنید یا به نقشه دانش طراحی UX علاقه دارید،  در این مقاله نقشه ذهنی را که برای ایجاد یک طراحی UX موفق نیاز دارید توضیح می دهیم. ادامه این مقاله توضیح …