نرخ پرش (Bounce Rate) چه خطراتی ایجاد می‌کند؟

قبل از اینکه وارد بخش‌های دیگر مقاله شویم، بهتر است با ارائه یک مثال درباره نرخ پرش از آن تعریف ساده‌ای داشته باشیم. این مثال شامل اکثر کسب و کارها می‌شود که بخشی از مشتریان زمانی که وارد مغازه می‌شوند، با دیدن محصولات و بخش‌های مختلف مغازه بدون آن که چیزی بگویند یا سؤالی بپرسند، …