کاربرد‌های طراحی تجربه کاربری UX چیست؟ (+صفر تا صد UX)

تعریف طراحی تجربه کاربری توسط سازمان ایزو بدین صورت است، UX مخفف User Experience که بیان گر رفتارها و احساسات کاربری است که از طریق ایجاد ارتباط و تعامل با محصول یا خدمات خاص دریافت می‌کند. در ارائه تعریف ساده‌تر آن می‌گوییم، در میان ارتباطی که انسان با کامپیوتر شخصی خود دارد، ابعاد و موارد …