بیزینس مدل چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟

به دنبال آموزش مفهوم بیزینس مدل می‌گردید؟ جای درستی را برای خواندن انتخاب کرده‌اید! امروزه، با توجه به رقابتی بودن بازار کسب و کارهای مختلف، موفقیت در آن‌ها کار ساده‌ای نیست. ظهور اینترنت نیز تاثیر بسیار زیادی در تحول کسب و کارها از گذشته تاکنون داشته است. بیزینس مدل (مدل کسب و کار) مفهومی است …