متا تگ کلمات کلیدی چیست؟ آیا باید از آن استفاده کنیم؟

متا کی ورد هم مثل تمام متا تگ‌ها برای دادن اطلاعات بیشتر راجع به صفحه برای موتورهای جستجو به‌ وجود آمده است. برخی معتقدند که این متا تگ‌ها کاربرد اصلی خود را از دست داده‌اند  و برخی دیگر هنوز برای این متا تگ‌ها اعتبار قائلند. در این مطلب از آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس این موضوع …