لندینگ پیج چیست؟ چطور صفحه فرود حرفه ای و جذاب بسازیم؟

بیخود نیست اگر با شنیدن نام لندینگ پیج یاد باند فرود هواپیما می افتید. اگر جستجوگران سطح اینترنت مسافرانی باشند که در موتورهای جستجو به دنبال مقصد مناسب برای کار یا گذراندن تعطیلات می گردند، سایت شما مقصدی است که انتخاب می کنند. با کلیک کردن این افراد وارد فرودگاه شهر مقصد می شوند. و …