قابلیت درباره حساب اینستاگرام (about this account) چیست؟

اینستاگرام در سال 2010 راه اندازی شد و در عرض یک روز بیش از 25000 کاربر داشت. تا پایان سال، بیش از یک میلیون نفر با اینستاگرام آشنا شدند. از آن زمان، پلتفرم رسانه های اجتماعی راه درازی را طی کرده است و برخی از افراد از همان ابتدا در این اپلیکیشن فعال بوده اند. …