چطور بهترین صفحه‌ی «درباره ما» را برای وبسایت خود بنویسیم؟

یکی از صفحات اصلی هر وبسایت صفحه‌ی « درباره ما » است. در این صفحه شما بایستی به مخاطبان و بازدیدکنندگان خود نشان بدهید چه کسب و کاری هستید؟ چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارید؟ تیم شما متشکل از چه افرادی است؟ چه کارهایی از دستتان برمی‌آیذ و قبلا چه کارهایی کرده‌اید؟ به طورکلی آيا می‌توان …