سئو کلاه سیاه چیست و چطور کسب و کارها را با شکست مواجه می‌کند؟

نیازی به پرسیدن از کسی ندارد، زورو را که فاکتور بگیریم، هروقت با تصویری از شخصی با کلاه سیاه مواجه شدید بدانید که داستان خوبی در انتظارتان نیست. در سئو هم همین اصل وجود دارد. سئو کلاه سیاه روزگار سیاهی برای مارکترها و صاحبان کسب و کار می‌سازد. حالا این مفهوم چیست و چطور کار …