بردکرامب (Bread Crumb) چیست و چه کمکی به سئو می‌کند؟

خوشبختانه یا متاسفانه سئو وبسایت مساله‌ای است که عوامل متعددی به انواع مختلف در آن تاثیرگذار هستند.  مواردی مثل مفهوم برد کرامب که آشنایی به آن کمک بزرگی به سئوی وبسایت شما می‌کند. دیکشنری را باز نکنید! جز معنی لغوی «خرده نان» چیزی در برابر Bread Crumb قرار ندارد. چرا که در سئو هم همین …