CTA چیست و چرا شما را ثروتمند می‌کند؟

همه کسب و کارها و بیزینس‌ها در تلاش هستند تا در بازار رقابتی که حضور دارند، بیشترین سهم را در بازار خود پیدا کنند، اما چگونه و به چه روشی باید این کار را انجام دهند؟ چه کارهایی برای این عمل وجود دارد؟ چه روش‌هایی برای گرفتن سهم بازار از رقیبان و به چنگ آوردن …