فضای ابری چیست و چه کمکی به مدیریت سایت می کند؟

برخی از ما هنوز با این واقعیت که داده ها می توانند در فضایی غیر فیزیکی ذخیره شوند کنار نیامده ایم و فکر می کنیم همه چیز در سخت افزارها و هارد دیسک ها نهفته است. حال آن که بی آن که بدانیم در حال استفاده از فضاهای ابری زیادی هستیم. تا انتهای مطلب همراه …