معیار Core Web Vital در توسعه وب چیست؟ | راهنمای هسته حیاتی وب

تجربه کاربر همیشه یکی از فاکتورهای اصلی گوگل بوده اما با اعلام جدیدترین معیارهای رتبه بندی گوگل در سال 2021 توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. برای این عامل مهم معیارهایی تحت عنوان Core Web Vital معرفی شده است که در کیفیت تجربه کاربر تاثیرات مستقیمی دارد. در این مطلب به این …