بازاریابی داده محور چیست؟ (انواع+ روش‌ها+ ابزارها)

چرا هر پرسونایی می‌نویسیم نمی تواند کاملا با خواست مشتری مطابق باشد؟ پس این مخاطبان بالاخره از ما چه می‌خواهند؟ کاش پیامبر دیجیتال مارکتینگ به زمین نازل شود و اعجازش هک کردن ذهن مخاطبان باشد. تبریک! اعجاز سفارشی شما نازل شده است، آن هم از خیلی وقت پیش! کافی است تا انتهای مطلب با آژانس …