تفکر طراحی چیست و چه تاثیری در موفقیت پروژه دارد؟

نمی‌دانم چه قدر به ورزش های رزمی آسیای شرقی علاقه دارید اما احتمال دارد شنیده باشید که اساتید صاحب سبک و بی‌ رقیب این رشته‌های تمام نکات موفقیت در این رشته‌ها را به تمام شاگردان خود آموزش می‌دهند، جز چیزی که تفاوت آن ها و دیگران را رقم می‌زند! این رازها معمولا تا لحظه مرگ …