برندینگ کارفرما (Employer Branding) چیست؟ |

اگر مرحوم کیارستمی زنده بود و روی فیلم جدیدی کار می کرد حاضر بودید در یک سکانس فرعی، بدون دریافت دستمزد و هزینه های جانبی شخصی در آن بازی کنید؟ اگر ایرج ملکی به شما پیشنهاد دستمزد بالا و نقش اصلی بدهد چطور؟ این قدرت برند کارفرما یا Employer Branding است که در این مطلب …