محتوای زرد چیست و چرا باید از آن دور بمانیم؟

شاید گاهی با دیدن میزان بازنشر و لایک و توجهی که به برخی محتواها در سطح اینترنت ابراز می‌شود از ساخت محتوای مفید و سالم خودتان که با وجود رعایت تمام پروتکل‌های حرفه‌ای چندان بازخورد نمی‌گیرد، ناامید شوید. ما می‌دانیم مقایسه تعامل محتوا درباره آواز خواندن بد یک مدل یا اتفاق شخصی در زندگی بازیگران …