فریم ورک در طراحی وب سایت چیست و چطور کار می‌کند؟

مادامی که طراحی برایتان شغل به حساب می آید و هرروز با آن سروکار دارید برخی خرده ریزه کاری ها خواه ناخواه تکرار می‌شوند. کدنویسی هایی که کارهای جزئی انجام می دهند اما باید به آن وقت اختصاص داد. و برای یک طراح حرفه‌ای چه چیزی گرانبهاتر از وقتش وجود دارد؟ چندسالی است که برنامه …