فرانت اند و بک اند در طراحی سایت چه هستند و چه تفاوت هایی دارند؟

فرانت اند و بک اند؟ توسعه دهنده و طراح؟ تجربه کاربری و رابط کاربری؟ چرا در دنیای طراحی سایت همه چیز این قدر به هم مربوط و شبیه است؟ اصلا چه زمانی یک سایت به توسعه فرانت اند نیاز دارد و کی به بک اند؟ اگر این سوالات و سوالات مشابه دیگری درباره بک اند …