سیستم Grid در طراحی سایت |ترفندهای بهترین صفحه آرایی برای وبسایت

یادتان می آید که چطور در واحدهای ریاضی مدرسه اشکالی را روی شبکه‌های مربعی با عنوان «رسم» و با استفاده از قوانین ریاضی می‌کشیدیم و یک و نیم نمره طلایی و یک طرح زیبا به دست می آوردیم؟ سیستم Grid در طراحی سایت با همان متد، کمک می‌کند طراحی دقیق تر و جذاب تری برای …