کی ورد کنیبالیزیشن چیست؟ چطور جلوی همنوع خواری کلمات کلیدی را بگیریم؟

اگر دائم محتوا تولید می‌کنید و رتبه نمی‌گیرید، ما مجرم را دستگیر کرده‌ایم و دو دستی تحویلتان می‌دهیم! اگر به خیال رتبه گرفتن در گوگل خوش نشسته‌اید و با یک سری کلمات کلیدی پشت سرهم محتوا تولید می‌کنید، بدانید و آگاه باشید که کلمات کلیدی تان را وارد فیلم اره کرده‌اید و همین الان که …