چگالی کلمات کلیدی در سئو چیست و بهترین میزان آن چقدر است؟

سئو کردن مقالات مثل آشپزی است و کلمات کلیدی نمکی هستند که باید به غذا اضافه کنید. غذای شما برای آن که به مذاق موتورهای جستجو خوش بیاید نه باید بی نمک باشد و نه باید شورش دربیاید. تا انتهای مطلب همراه آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس باشید و درباره چگالی کلمات کلیدی در سئو و …