MVP چیست؟ چرا و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟

سال ۱۹۹۹ بود و پسرجوانی دلش می‌خواست یک جفت کفش خاص داشته باشد. تمام مغازه‌های شهر را گشت و چیزی که می‌خواست را پیدا نکرد. ایده‌ای به ذهنش رسید. چطور است که کفش‌ها را آنلاین بفروشند تا همه بتواند کفش مورد علاقه‌شان را پیدا کنند؟ همه چیز از آن جا شروع شد. MVP اینجا متولد …