نیچ مارکتینگ چیست؟

برای این که مفهوم نیچ مارکتینگ را با گوشت و پوست و استخوان درک کنید، بیایید به خاطرات دوران نوجوانی برگردیم. همان اوایل سن ۱۳-۱۴ سالگی که دیگر نه در دسته‌ی کودکان جا می‌گرفتیم و نه در دسته‌ی بزرگسالان. پیدا کردن و خرید لباس مناسبی که هم زیبا باشد و هم اندازه سخت ترین کار …