پرسونال برندینگ چیست؟ (+اهمیت و 8 گام عملی برای ایجاد آن)

این روزها در هر زمینه ای رقابتی ایجاد شده که باعث می‌شود، تنها افرادی که در حوزه کاری خود به عنوان برند شناخته می‌شوند، نسبت به بقیه یک سر و گردن بالاتر باشند. در حقیقت دنیای امروز به شکلی جلو می‌رود که در آن تنها افرادی که به دنبال ایجاد برند شخصی یا پرسونال برندینگ …