فایل Robot.txt چیست؟ | 0 تا 100 آنچه باید بدانید + 3 دلیل که این فایل را دست کم نگیرید!

می‌خواهید بدانید فایل Robot.txt چیست؟ جای درستی را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید! اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که فکر می‌کنید، بازدیدکنندگان وب سایتتان، تنها آدم‌ها هستند، باید بگوییم سخت در اشتباه هستید. در این مطلب، قرار است حسابی دانسته‌هایتان را به چالش بکشیم! اما پیش از هر چیز، باید بدانید این تنها آدم‌ها …