0 تا 100 بازاریابی حسی | +مثال‌هایی که همه‌مان روزانه در دامش می‌افتیم!

این روزها، همه به نحوی می‌خواهند فروش بیشتری را تجربه کنند و به زبان دیگر، بازاریابی موفقی را به کسب و کارشان هدیه دهند. بنابراین، اهمیت این موضوع به قدری بالا رفته‌است که فرصت مناسبی را سوءاستفاده از برخی از بازاریابان فراهم کرده‌است. این افراد با تکرار برخی از کلمات دهان پرکن و متقاعد کننده …