سوشال سیگنال چیست؟ | اهمیت و روش استفاده سیگنال شبکه‌های اجتماعی در دیجیتال مارکتینگ

این که تقریبا ۳/۵ میلیارد نفر یعنی نیمی از جمعیت جهان در شبکه‌های اجتماعی عضویت فعال دارند اهمیت حضور برند شما در شبکه‌های اجتماعی را ثابت می‌کند. این روزها هر کسب و کار کوچکی که ممکن است به روش‌های دیجیتال مارکتینگ هم چندان تسلط نداشته باشد در این شبکه‌ها و به خصوص اینستاگرام حسابی باز …