آنچه درباره‌ی سیستم فضاسازی در طراحی UI نمی‌دانید!

شاید اغلب مطالبی که درباره طراحی UI می‌خوانیم به کاربرد عناصر طراحی و چگونه استفاده از آن می‌پردازند. در حالی که استفاده از فضا در طراحی نیز قوانین خاص خود را دارد. تنظیم یک سیستم فضاسازی حرفه‌ای، شما را به طراح جادویی تبدیل می‌کند. می‌توانید به طرح‌های خود ریتم بدهید، تصمیم‌گیری در بسیاری از گزینه‌ها …