استوری تلینگ چیست؟ (+فرآیند داستان سرایی و بررسی نمونه موفق)

شاید برای شما هم بارها پیش آمده باشد که بعد از دیدن فیلم و سریال و یا در حین آن، ساعت‌ها درگیر باشید! چرا چنین چیزی اتفاق می‌افتد؟ حقیقت این است که استوری تلینگ یا داستان سرایی اگر جذاب باشد، می‌تواند مخاطب را درگیر کند و ما را به سمت هدفی پیچیده و قوی در …