UI در مقابل UX – تفاوتشان در چیست؟

UI/UX چیست؟ طراحی UI  و UX  دو اصلاح به شدت سردرگم کننده  در حوزه طراحی وب و اپلیکیشن هستند، که این سردرگمی آن برای برخی از افراد کاملا قابل درک است. این دو معمولا در یک عبارت ساده، طراحی و بررسی می شوند، در ظاهر شاید فکر کنید که هر دو شبیه به هم هستند، …