Navigaton در طراحی سایت چیست و چطور کاربران و خزنده‌ها را راضی نگه می‌دارد؟

ناوبری یا Navigation در طراحی سایت درست به همان معنایی است که در دنیای واقعی از آن استفاده می‌کنیم. همانطور که نام گذاری کوچه‌ها و خیابان‌ها باعث می‌شود حتی در شهرهای بزرگ و پس کوچه‌های بالا و پایین آن گم نشویم، یک وبسایت هم به ناوبری مناسب نیازدارد تا همه چیز برای کاربران واضح و …