بازاریابی B2B چه نقشی در شبکه های اجتماعی دارد؟

تجارت الکترونیکی که میان شرکت و مشتری به عنوان بازاریابی B2C در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت، در حال حاضر با توجه به تحقیقات انجام شده، در قالب تجارت الکترونیکی میان دو شرکت، یعنی بازاریابی B2B انجام می‌شود. به جرئت می‌توان گفت این روش تجارت از مهم‌ترین و کارآمدترین روش‌های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی است. با …