طراحی سایت با وردپرس یا HTML/CSS؟ مساله این است!

متاسفانه عمر شکسپیر کوتاه تر از آن بود که به دوره طراحی سایت برسد، اگر نه یک کتاب فاخر از سوال اساسی بشر در عصر دیجیتال یعنی «طراحی سایت با وردپرس یا کدنویسی؟ مساله این است» را برایمان به جا می گذاشت تا همه تکلیف خود را بدانند. حالا که از این منبع محروم شده …